Tjenester

Tjenester

Grunn & Betong AS utfører ulike oppgaver innen grunnarbeid og vintervedlikehold:
Dette inkluderer:

  • Støping
  • Sprengning
  • Transport
  • Brøyting
  • Salting
  • Graving
  • Kabelgrøfting
  • Naturstensmuring

Vi har lengre erfaring med grunnarbeid enn de fleste. Du finner oss på Os utenfor Bergen. Fordelen med å benytte erfarne fagfolk som oss er at det er mindre fare for feil, du får bedre oppfølging fra et team som kjenner sitt yrke til fingerspissene, prosjektet blir fortere ferdig og det utførte arbeidet vil vare.

Grunnarbeid krever forarbeid

I all grunnarbeid er forberedelsene avgjørende.  Sikkerhet, tid og penger er alltid en faktor. Når tidsskjema og kostnader skal beregnes, må du også undersøke hvilken fremkommelighet eventuelle maskiner har til området du arbeider på. Ta kontakt med Grunn & Betong AS. Vi kan hjelpe deg å vurdere situasjonen og påta oss hele eller deler av arbeidet.

Grunn & Betong AS har sentral godkjenning utstedt av Direktoratet for byggkvalitet.

Ønsker du å benytte deg av vår ekspertise og livslange erfaring, er vi mer enn villige til å bidra med tips og råd.