Kabelgrøfting

Vi har gjennom mange år i faget opparbeidet oss bred kompetanse på graving av ulike typer kabelgrøfter.
Vår moderne utstyrspark, i tillegg til vår brede kompetanse, erfaring og kunnskap gjør at vi er godt rustet til å ta på oss slike oppdrag.

Denne erfaringen og kompetansen gjør at vi kan utføre oppdragene på en god, sikker, effektiv og miljøbesparende måte.

HAR DU ET PROSJEKT?

Fortell oss litt om det og vi tar kontakt.